Kennel Jadeland

Siri Randtun
Byflatvegen 53
2380 Brumunddal
Tlf: 62 34 38 90 eller mobil: 97 72 04 21
E-post: sir-ra@online.no
Hjemmeside: www.jadelandbernersennen.com

Om oss:

Pr i dag har jeg 3 hunder hjemme og 3 jeg er medeier i. Jeg har nærmere 30 års erfaring med rasen, og generelt hundehold.

Har gått flere kurs i avl og genetikk. Hatt flere tillitsverv over mange år innen NBSK avd. Hedmark. Vært en periode i avlsrådet og en periode i oppdretterkomiteen i NBSK. Samt jobbet endel i "kulissene".

Pr i dag er jeg medlem i NBSKs Sunnhetskomite. Mitt største øyeblikk i utstillingsringen var BIR på Geilo med NUCH Krisi`s 11 Trineli.

Mitt mål for oppdretter er å få til Berner Sennenhunder med riktig temperament og bruksegenskaper, god helse og rasetypisk eksteriør.